Acil İkaz ve Uyarı Sistemleri


Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, zorlu koşullarda çalışan kişilerin ve çevrenin güvenliği ile ilgili bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Yangın, deprem, subaskını gibi ölüm tehlikesi bulunan doğal afetler ile insan faktörüne dayalı güvenlik ihlâlleri ve elektrik, gaz kaçağı gibi çok önemli teknik arızalar, insan hayatını tehdit etmesinin yanı sıra işletmenin fiziksel alt yapısına hasar vererek tesisin uzun süre devre dışı kalmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle,risk faktörlerine karşı önceden önlem alarak işyerlerini güvenli hale getirmek ve işgüvenliğini en yüksek seviyede tutmak, günümüzde büyük önem kazanmıştır.Binalarda yangın ve gaz kaçağına karşı geliştirilen acil uyarı sistemleri belirtilen amaca uygun olarak kullanılabilir mi?

Bu sistemler, yaralanma, sakatlanma, zehirlenme, zehirli madde sızıntısı, teknik arıza, bir kargaşada meydana gelen panik durumlarında maalesef ilgili yerleri ve çevreyi uyarabilecek yapıya sahip değillerdir. Böyle durumlarda sağlık birimine, güvenlik ekibine,teknik personel veya diğer âcil müdahale ekiplerine ulaşmak için basit yöntemler izlenir.

Yaralanma veya kaza anında erken uyarı yapılamadığı için kişiye müdahalede gecikilebilir ve kişi yaşamını yitirebilir. Bu sistemler, bir çok siren sesi verebilecek donanıma sahip olabilirler fakat hangi siren sesinin ne anlama geldiği çevredeki insanlar tarafından anlaşılmayabilir ve durum ayrıca bir panik ortamı da yaratabilir.ORIENT Kablosuz Acil Durum Erken Uyarı Sistemi, tehlikeli ve özel uygulamalar için tasarlanmıştır.

Çalışanların korunması yani işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması bir maliyet unsuru olarak görülmemelidir. Nasıl ki çalışanların, öngörülen tedbirlerle ilgili usul ve şartlara uymaları gerekiyorsa, işveren de, işyerlerindeki güvenliğin sağlanmasından, her türlü riske karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasından sorumludur.

Amaç; Deprem, su baskını, yangın, sağlık, güvenlik ihlâlleri ve tehlike yaratabilecek çok önemli teknik arızaların vuku bulduğu durumlarda, acil durum çağrısının yapılması ile müdahale aşamasına kadar süregelen tüm teknik işlemler, haberleşme, bilgilenme, karar verme ve bilgilendirme gibi safhaların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, bu aşamalarda kaybedilen sürenin, teknik imkânların katkısını artırmak suretiyle müdahale süresine katılmasını sağlamaktır.

Unutmayalım;
“Saniyeler hayat kurtarır...”
Kullanım Alanları
 • Tersaneler
 • Limanlar
 • Açık deniz platformları
 • Tüneller
 • Maden ocakları
 • Şantiyeler
 • Barajlar
 • Fabrikalar
 • Endüstriyel depo alanları
 • İmalat alanları
 • Enerji Santrallleri
 • Kimyasal tesisler
 • Sanayi kuruluşları
 • Vs...
Bileşenler

ORIENT EWS Acil Durum Erken Uyarı Sistemi Detaylı Bilgi