Sesli Rehber Sistemi


Sesli Rehber Sistemi

Sesli Rehberlik Sistemi, müze/ören yerine gelen ziyaretçilere müzede sunulan eserler hakkında çok lisanlı olarak sesli rehberlik hizmeti vermesini saglar. AG-100 özellikle kalabalık gruplara daha süratli daha etkili ve diger grupları rahatsız etmeksizin ses sistemi hizmeti vermek üzere tasarlanmıştır.

Sistem belirli noktalara varıldıgında söz konusu objelere verilen sıra numaralarının sesli rehberlik cihazında manuel olarak seçilmesiyle veya belirli müze/ören yerlerinin izin verilen objelerine ait RF-ID cihazlarına yaklaşıldıgında kendiliginden başlatılarak tanıtılan obje ve yere ilişkin programlanmış ses kaydının Türkçe dahil çeşitli dillerde dinletebilme özelligine sahiptir. Grup ziyaretçilerin ve bireysel ziyaretçilerin kullanımına uygundur.

Bileşenler