PMA-080


PMA-080 Personel Yönetici Asistanını neden kullanmalısınız?

Garsonun müşterilere sıklıkla görüş mesafesinde hazır bulunmasının iletişimi hızlandırdığı ve dolayısı ile hizmet kalitesini artırdığı bilinen bir gerçektir. Hizmette verimlilik artınca, müşteri memnuniyeti ile birlikte işletmenin gelirinde de hissedilir bir artışın gözlenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yoğun temposu olan işletmelerde veya yoğun saatlerde bir hayli zorluklar yaşanabiliyor. Her hangi bir sisteme sahip olunmasa da normal şartlarda her şey yolunda gidiyor gibi gözükebilir. Ancak görünmeyen aksamalar, siparişin geç sunulması, yiyecek ve içeceklerin servise hazır edilir edilmez müşteriye zamanında ulaştırılamaması, soğuksa sıcak, sıcaksa soğuk olarak servisin sunulması bir işletmecinin karşılaşmak istemediği durumlardan bazılarıdır. Müşteri açısından bakıldığında sıcak içeceği soğuk servis edildiğinden dolayı bir daha o işletmeye gitmeyen ayrıca tanıdıklarına da iyi referans olmayan nice örnekler var. Bu yüzden çoğu zaman bu gibi durumlardan haberi olmayan işletme sahibi uğradığı zararın da farkına varamıyor.

PMA-080 sisteminde kullanılan ürünler
  • Ses dağıtım ünitesi
  • 32 personele çağrı yapabilen kontrol paneli
  • Portatif El tipi mikrofon vericisi
  • Personel Alıcı kulaklıkları
  • Toplu şarj ünitesi (24 Alıcılı)
PMA-080 personel arasındaki iletişimi nasıl sağlıyor?”

Mutfaktan garsona/garsonlara;
Mutfak şefi servis hazır olduğunda kontrol panelinin mikrofonundan sesli olarak ilgili garsonu anında haberdar eder. Mutfak şefi isterse tüm garsonlara ortak duyuru yapabilir. Mutfak şefi garsona/ garsonlara seslenmek için kontrol panelinden ilgili kişiyi/kişileri seçer, sonrasında mikrofon mandalına basıp sesli mesajını iletir. Mesajlar aynı anda seçili veya tüm personelin kulaklıklarına iletilir. Çağrıyı alan garson kulaklıktan talimatları dinler ve gelen mesaja uygun davranır.

Şeften garsonlara, komilere;
Şef, tüm garsonlara seslenmek için üzerinde taşıdığı Vericinin yaka mikrofonundan konuşmasını yapar. Gördüğü aksaklıkları garsonlara sesli olarak iletir. Sürecin sağlıklı işlemesi için diğer şeflerle birlikte hareket etmesi için duyurular yapar.

Yönetimden tüm çalışanlara, garsonlara, şeflere;
İşletmenin yaşayabileceği bir aksaklıkta veya bir hazırlık durumunda yönetim anında şefler dahil tüm garsonlara sesli duyurusunu yapar. Yönetici şef, garson/ garsonlara seslenmek için kontrol panelinden ilgili kişi/kişileri seçer, sonrasında mikrofon butonuna basıp konuşmasını yapar. Mesajlar aynı anda seçili veya tüm personelin kulaklıklarına iletilir. Çağrıyı alan personel kulaklıktan talimatları dinler ve gelen mesaja uygun davranır. Böylece talimatların anında yerine getirilmesi sağlanır.