Erken Uyarı ve Acil Durum Sistemi

Acil Durum Panik Butonu ve Siren Sistemi

Risk almayın, önlem alın

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, zorlu koşullarda çalışan kişiler ve çevre güvenliği ile ilgili bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yangın, deprem, su baskını gibi ölüm tehlikesi doğurabilecek olaylar, insan faktörüne dayalı güvenlik ihlalleri ve elektrik, gaz kaçağı gibi çok önemli teknik arızalar, insan hayatını tehdit etmesinin yanı sıra işletmenin fikiksel alt yapısına hasar vererek tesisin uzun süre devre dışı kalmasına sebep olabilmektedir.

Çalışanların korunması yani işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması bir maliyet unsuru olarak görülmemelidir. Nasıl ki çalışanların, öngörülen tedbirlerle ilgili usul ve şartlara uymaları gerekiyorsa, işveren de işyerindeki güvenliğin sağlanmasından, her türlü riske karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasından sorumludur.

Deprem, su baskını, yangın, sağlık, güvenlik ihlalleri ve tehlike yaratabilecek çok önemli teknik arızaların vuku bulduğu durumlarda acil durum çağrısının yapılması ile müdahale aşamasına kadar süregelen tüm teknik işlemler, haberleşme, bilgilenme, karar verme ve bilgilendirme gibi safhaların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, bu aşamalarda kaybedilen sürenin, teknik imkanların katkısını artırmak suretiyle müdahale süresine katılmasını sağlamaktır. ORIENT EWS Erken Uyarı ve Acil Durum Takip Sistemi bu amaç doğrultusunda tasarlanmıştır. Tersaneler, Açık deniz platformları, Maden ocakları, Barajlar, Endüstriyel depo alanları, Enerji santralleri, Sanayi kuruluşları, Limanlar, Tüneller, Şantiyeler, Fabrikalar, Kimyasal tesisler uygun kullanım alanları arasındadır.

Ürünler

EWS-1BT Buton Ünitesi

EWS-1BT Buton Ünitesi

Acil durum esnasında, tek butonlu ünite aktif edildiğinde, anında sinyal yayınlayarak, kurulu olduğu bölge bilgisini sistemin kontrolünü sağlayan EWS Merkez ünitesine gönderir. Tekli buton ünitesi, acil, yangın, sağlık, teknik, güvenlik, kimyasal sızıntı veya ani ısı değişimi bildirimlerinden sadece bir tanesi için kullanılabilir. Buton ünitesi kapalı / açık alanlarda kullanıma uygundur. Alüminyum gövdesiyle sağlam bir yapıya sahiptir. Düşük enerji tüketimiyle uzun süre çalışabilmektedir.  

EWS-3BT Buton Ünitesi

EWS-3BT Buton Ünitesi

Kırmızı-yeşil sarı renk ve çeşitli simgelerle tanımlanmış çağrı butonları acil durum vaziyetine göre aktif edildiğinde, buton ünitesi anında sinyal yayınlayarak, bölge bilgisini ve çağrı renk kodunu EWS Merkez Ünitesine gönderir. Buton ünitesi üzerinde bulunan sembol etiketlerinin değiştirilebilir olması çağrılara farklı tanımlamalar yapılmasına olanak sağlar. Acil, yangın, sağlık, teknik, güvenlik, kimyasal sızıntı, ani ısı değişimlerini sembolize eden etiketler kullanılabilir.

EWS-20RPT Sinyal Aktarıcı

EWS-20RPT Sinyal Aktarıcı

Buton ünitelerinden, sistemin kontrolünü sağlayan Merkez üniteye çağrı sinyalini iletirken sıkıntılar yaşanırsa (Merkezin sinyali alamaması gibi sorunlar) veya uzak mesafelere sinyali aktarmak gerektiğinde (uzak mesafede kalan Buton üniteleri için) mutlaka Sinyal Aktarıcı üniteler kulanılmalıdır. Alanın büyüklüğüne göre birden fazla Sinyal Aktarıcı sisteme dahil edilebilir. Cihaz şehir şebekesinden çalışabildiği gibi güneş paneli desteği ile dahili aküsünden de çalışabilmektedir.

EWS-24DSP Merkez Ünitesi

EWS-24DSP Merkez Ünitesi

Buton birimlerine ait bölgeleri ekranından ledleriyle yakarak gösterdiği gibi hafızasında kayıtlı bulunan sesli ikazlarını (otomatik anonsları) bağlantılı olduğu ses yayın sistemi aracılığı ile hoparlörlerden yayınlamasını sağlar. Bilgisayar bağlantılı veya müstakil olarak çalışabilmektedir. 24 Bölgenin kontrolünü sağlamaktadır. Buton ünitelerini denetleme özelliğine sahiptir. Ekranında, acil, yangın, sağlık, teknik, güvenlik, kimyasal sızıntı, ani ısı değişimlerini sembolize eden simgeler ve led lambaları bulunur.

EWS-1DSP Merkez Ünitesi

EWS-1DSP Merkez Ünitesi

Merkez Ünitenin monitörü yoktur. Ledleri olmadığı için takibi sadece bağlantılı olduğu bilgisayar ekranından yapılabilmektedir. Müstakil olarak çalıştığında sistem daha basit bir yapıya dönüşür. İşlevi sadece Buton birimlerinden aldığı çağrı sinyallerinin renk kodu ve bölgesine göre hafızasında kayıtlı bulunan sesli ikazlarını (otomatik anonsları) bağlantılı olduğu ses yayın sistemi aracılığı ile hoparlörlerden yayınlamasını sağlamaktan ibaret kalır. Bilgisayar bağlantılı veya müstakil olarak çalışabilmektedir. 96 Bölgenin kontrolünü sağlamaktadır.

EWS-75R Ses Yayın Alıcısı

EWS-75R Ses Yayın Alıcısı

Acil durum çağrısı istendiğinde Kablosuz ses yayın Alıcılarına da doğrudan iletilebilir. Alıcıların monitör özelliği yoktur, aldığı sinaylin bölgesini veya renk kodunu göstermez ama çağrı koduna göre düzenlenmiş hazır anons kayıtlarını yüksek ses gücüyle hoparlörlerinden yayınlar. Cihaz şehir şebekesinden çalışabildiği gibi güneş paneli desteği ile dahili aküsünden de çalışabilmektedir. Direklere veya duvara monte edilebilir. IP-67 koruma sınıfı sayesinde en zorlu ortamlarda bile sorunsuz çalışabilmektedir.

Unutmayalım, saniyeler hayat kurtarır.

Dökümanlar

Broşür pdf

Sektörler

Üretim

Üretim

Fabrikalarda ve üretim hatlarında verimliliğin artmasını sağlayan kablosuz ses ve haberleşme sistemleri, fabrika gezilerinde etkileyici sunuma olanak sağlayan rehber dinleme sistemleri

Enerji

Enerji

Personel ya da misafirlerle kusursuz iletişimin sağlanması için haberleşme ve yayın sistemleri, olağanüstü durumlar için acil durum sistemleri

Denizcilik

Denizcilik

Tersane ve limanlarda çalışanların etkili organize olmasını kolaylaştıran iletişim sistemleri ve acil durumlara hızlı müdahale edilmesini sağlaya acil durum sistemleri